DSCN2811 

 

 

5 listopada 2018 r.

zakończyła się na terenie gminy Jodłowa

akcja

„Książka wspiera bohatera - dajemy drugie życie książkom. ”

 

 

 

 

 

W trosce o środowisko naturalne Centrum Edukacji Ekologicznej przy Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej zorganizowało cykl imprez ekologiczno-przyrodniczych pod hasłem „Z ekologią żyj w zgodzie”.

 

 

[html ]

Centrum Edukacji Ekologicznej dysponuje pracownią komputerową, wyposażoną w nowoczesny sprzęt , gdzie zainteresowani mogą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Posiada również salę wyposażoną w projektor i tablicę interaktywną co pozwoli na przeprowadzenie szkoleń, kursów i innych zajęć. Oprócz tego CEE jest wyposażone w książki i podręczniki z zakresu ochrony środowiska i ekologii. W holu budynku umieszczone są gabloty służące do prezentacji prac uczestników.

W ramach Centrum organizowane będą różnego rodzaju akcje ekologiczne oraz:

- zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej o istniejącym na terenie Gminy Jodłowa Parku Krajobrazowym,

- kursy dla dorosłych na temat Obszarów Natura 2000,

- wycieczka o tematyce ekologicznej,

- zajęcia pt „ Co zrobić z górą śmieci”

- zajęcia pn. „Tajemnicza woda, powietrze i gleba”,

- zajęcia ph. „Mój dom i jego wpływ na najbliższe środowisko”,

jak również warsztaty, zajęcia, konkursy itp. dla dzieci, młodzieży i dorosłych.  

[/html]

Centrum Edukacji Ekologicznej utworzone w 2013 roku funkcjonuje w strukturach Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej. Powstało aby zwiększyć świadomość ekologiczną zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłych.

Głównym zadaniem Centrum Edukacji Ekologicznej jest:

- propagowanie idei ekorozwoju oraz kształtowanie społecznego poparcia dla ekologicznych działań samorządu,

- wzrost zainteresowania społeczeństwa zagadnieniami ochrony środowiska, ekologii,

- organizowanie działań służących poprawie stanu środowiska w najbliższym otoczeniu,

- rozwijanie zainteresowania do uprawiania krajoznawstwa i turystyki,

- organizowanie zajęć z zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz szkoleń, warsztatów dla dorosłych.

Dla potrzeb CEE zaadoptowano 2 pomieszczenia należące do GCKiCz w Jodłowej, które zostały wyremontowane i przystosowanie do działalności edukacyjnej.

 

Centrum Edukacji Ekologicznej przy Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej w dniu 03.06.2014 r. zorganizowało wyjazd do Rzeszowa na spotkanie edukacyjno – ekologiczne pt. „Eko – Logika” z cyklu „Zielona Polska”.