OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DĘBOWEJ

altNa podstawie zebranych dokumentów, a także w oparciu o relacje mieszkańców i wspomnień najstarszych żyjących strażaków Ochotnicza Straż Pożarna w Dębowej powstała w 1949 r.

Inicjatorami założenia OSP Dębowa byli Stanisław Nosal, który został pierwszym komendantem i Leonard Pacana, który pełnił funkcję prezesa oraz między innymi Jan Bułat, Edward Chajec, Tadeusz Furman i Tadeusz Pawlik. W tym czasie do OSP należało 16 strażaków. Siedzibą OSP był mały drewniany budynek. Początkowo strażacy dysponowali tylko pompą ręczną i beczkowozem konnym. Początkiem lat siedemdziesiątych prezesem został Ferdynand Bałucki, a naczelnikiem Tadeusz Kawalec. W tym okresie strażacy otrzymali od Urzędu Gminy motopompę M-400, a w późniejszym okresie motopompę M-800.

W 1983 r. mieszkańcy Dębowej ufundowali dla OSP sztandar. Od tego czasu siedzibą straży został punkt katechetyczny . Od 2001r. funkcję prezesa OSP pełni druh Krzysztof Kaczka, a naczelnika druh Jerzy Bałucki. Pozostałe funkcje sprawują: Wiceprezes - Pan Tadeusz Rak; Zastępca Naczelnika - Pan Grzegorz Chajec; Sekretarz - Pan Paweł Bałucki; Skarbnik - Pan Paweł Augustyn i Członek - Pan Włodzimierz Burek. W 2003 roku OSP Dębowa otrzymała samochód bojowy ŻUK  GLM i inny sprzęt bojowy. Dzięki staraniom OSP Dębowa, Wójta i Rady Gminy Jodłowa w 2009 r. zaplanowana jest budowa remizy z zapleczem dla młodzieży. Na przełomie 60 lat swojej działalności strażacy brali czynny udział w gaszeniu pożarów, powodziach i innych zdarzeniach losowych na terenie wsi oraz gminy.Uczestniczyli także w rywalizacji sportowej podczas zawodów strażackich gminnych i powiatowych. Aktualnie do OSP Dębowa należy 56 druhów, w tym 42 czynnych