PRZEBUDOWA SALI WIDOWISKOWEJ  WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W JODŁOWEJ

Gmina Jodłowa  realizuje zadanie polegające na Przebudowie Sali Widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Jodłowej.

Pierwszym etapem prac budowlanych będą prace przygotowawcze i demontażowe:

- demontaże stolarki podlegającej wymianie, 

- demontaż  okładzin ściennych i podłogowych

- demontaż armatury i wyposażenia

- roboty wyburzeniowe ścianek działowych, wykucie ościeżnic oraz przewidywanych otworów w ścianach. Planuje się wykonanie nowego układu sanitariatów dostosowanego do aktualnego profilu działalności WDK i spełniających wymagania określone odpowiednimi przepisami,

-  przebudowę pomieszczeń zaplecza sceny 

-  powiększenie przestrzeni widowni poprzez adaptację części pomieszczenia dawnej projektorni.

-  przebudowę sceny poprzez jej przedłużenie oraz powiększenie światła kurtyny

-  wykonanie nowych okładzin podłogowych oraz ściennych w poszczególnych pomieszczeniach

-  nowy wystrój Sali Widowiskowej

-  remont instalacji sanitarnych, wentylacji oraz instalacji C.O. z istniejącej kotłowni.

Zadanie dofinansowane ze Środków z Budżetu Państwa.

 

W dniu 19 lipca zakończono prace  budowlane dotyczące przebudowy Sali Widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury  w Jodłowej.

Efekty przedstawiono na zdjęciach.

Całkowita wartość inwestycji:  609 471,77

Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 600 000,00zł

Zobacz zdjęcia...

_______________________________________________________________________________