Cyfrowa Gmina

Gmina Jodłowa uzyskała dofinansowanie na zakup sprzętu przeznaczonego do cyfryzacji urzędu tj. nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.Całkowita wartość zadania 159 300,00. Dofinansowanie 100%.

Realizacja projektu Cyfrowa Gmina

 W dniu 21 października 2022 r. dokonano odbioru pierwszej części projektu pn. „Dostawa sprzętu oraz oprogramowania w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina” - wdrożenie modułu e-Należności.

Portal e-Należności dostępny pod adresem: https://enaleznosci.jodlowa.eu/


W dniu 31 października 2022 r. dokonano odbioru drugiej części projektu pn. „Dostawa sprzętu oraz oprogramowania w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina” – wdrożenie oprogramowania do szyfrowania poczty elektronicznej.

Wdrożenie oprogramowania szyfrującego ma na celu poprawę bezpieczeństwa informatycznego Urzędu Gminy Jodłowa i spełnienie wymogów prawnych, w tym rozporządzenia RODO w szczególności art. 32 o szyfrowaniu danych, KRI w szczególności par. 20, oraz ustawy o KSC, poprzez zabezpieczenie korespondencji e-mail mechanizmami szyfrującymi, oraz monitorowanie poczty elektronicznej na okoliczność ataków phishingowych.

Wykonawca zobowiązał się do świadczenia wsparcia technicznego, aktualizacji oprogramowania i baz antyphishingowych przez okres 6 lat od daty odbioru.