W poniedziałek 23 września 2013 r. uczniowie ze szkół podstawowych z gminy Jodłowa zmierzyli się ze śmieciami w ramach Akcji „Sprzątanie Świata”.

 

 Zadaniem towarzyszącym tegorocznej akcji było propagowanie unikania tworzenia odpadów i ich selektywnej zbiórki – czyli „nieśmiecenie” oraz odkrywanie lasów . Dlatego też po raz kolejny wspomniana akcja odbyła się w lesie na Wisowej. Głównym punktem zbiórki śmieci był las biegnący wzdłuż drogi powiatowej. Kilkanaście worków z miejsca zbiórki wywiózł Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jodłowej. Na zakończenie akcji odbyło się ognisko z pieczeniem kiełbasek, przy którym omówiono korzyści wyniesione z tego rodzaju akcji. Organizatorem akcji było Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy GCKiCz w Jodłowej.