KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W DZWONOWEJ

 

KRS: 0000292496

NIP: 8722312351

REGON: 180294536

 

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Dzwonowej zostało założone 8 listopada 2007 roku. Stowarzyszenie to ma głównie na celu obronę praw, reprezentowanie interesów i działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej  kobiet wiejskich oraz ich rodzin.

Zajmuje się działaniami wpływającymi na zwiększenie szans edukacyjnych dzieci, młodzieży oraz integracji pokoleń. Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Dzwonowej realizują swe cele poprzez organizowanie  warsztatów, spotkań w celu wymiany doświadczeń i umiejętności, organizują i uczestniczą  w imprezach kulturalnych i dobroczynnych  na terenie lokalnym.  Stowarzyszenie to jest prężną organizacją podejmującą  się wielu zadań i wyzwań , czego przykładem  mogą  być organizowane spotkania z okazji Dnia Babci,Dnia Dziadka, Dnia Dziecka, sprzątanie świata, wyjazdy dzieci na basen, lodowisko , pomoc w organizacji dożynek oraz wiele innych.

 

Koło Gospodyń Wiejskich w ramach środków uzyskanych na Poakcesyjny Program Wsparcia  Obszarów Wiejskich uczestniczyło i realizowało programy z zakresu Usług dla osób starszych oraz rodzin:

zwiększenie aktywności  ludzi starszych poprzez zapewnienie różnych  form spędzania wolnego czasu, zdrowego trybu życia poprzez   zorganizowanie wycieczki do miejscowości uzdrowiskowej Iwonicz Zdrój (14 wrzesień 2008r.)

Zobacz galerię zdjęć...

pomoc w utrzymaniu  kontaktów z rodziną i środowiskiem poprzez organizację uroczystości opłatkowej oraz wspólnej wigilii , która odbyła się 20 grudnia 2008r.,


Zobacz galerię zdjęć...


przygotowanie programów  i różnorodnych form wsparcia oraz poradnictwa psychologicznego, prawnego i z różnymi problemami w  celu podjęcia prób zmiany sytuacji życiowej (zadanie to było realizowane  w okresie od 25 sierpnia do 15 grudnia 2008r.),


Zobacz galerię zdjęć...


działania zmierzające do wsparcia  i wyrównywania szans w różnych sferach  życiowych osób starszych - Mini konferencja poświęcona profilaktyce zdrowotnej oraz wystawa zdrowej dietetycznej żywności dla seniorów (konferencja odbyła się  w okresie od 6 do 20 lipca 2009r.)


Zobacz galerię zdjęć...


warsztaty promujące kulturę  i tradycje regionalne  i aktywizujące  lokalną społeczność w tym zakresie. Warsztaty przygotowywały uczestników usługi do utrzymania tradycji regionalnych - szycie i wyszywanie strojów ludowych, utrwalanie zapomnianych potraw regionalnych ( warsztaty odbyły się w okresie od  1 do 31 października 2009r.),


Zobacz galerię zdjęć...

integracja osób starszych ze środowiskiem - spotkanie andrzejkowe, które odbyło się  14 listopada 2009r.,


Zobacz galerię zdjęć...

Koło Gospodyń Wiejskich w Dzwonowej uczestniczyło  również w sprowadzeniu  żywności z Podkarpackiego Banku Żywności dla 1275 osób potrzebujących. Stowarzyszenie zdobyło wiele  dyplomów i podziękowań za udział  w konkursach  na szczeblu gminnym i powiatowym, jest zawsze gotowe do udzielania wszelkiej pomocy.