Nr konta do wpłat podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie 

03 8589 0006 0031 0970 0101 0011