[html ]

Centrum Edukacji Ekologicznej dysponuje pracownią komputerową, wyposażoną w nowoczesny sprzęt , gdzie zainteresowani mogą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Posiada również salę wyposażoną w projektor i tablicę interaktywną co pozwoli na przeprowadzenie szkoleń, kursów i innych zajęć. Oprócz tego CEE jest wyposażone w książki i podręczniki z zakresu ochrony środowiska i ekologii. W holu budynku umieszczone są gabloty służące do prezentacji prac uczestników.

W ramach Centrum organizowane będą różnego rodzaju akcje ekologiczne oraz:

- zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej o istniejącym na terenie Gminy Jodłowa Parku Krajobrazowym,

- kursy dla dorosłych na temat Obszarów Natura 2000,

- wycieczka o tematyce ekologicznej,

- zajęcia pt „ Co zrobić z górą śmieci”

- zajęcia pn. „Tajemnicza woda, powietrze i gleba”,

- zajęcia ph. „Mój dom i jego wpływ na najbliższe środowisko”,

jak również warsztaty, zajęcia, konkursy itp. dla dzieci, młodzieży i dorosłych.  

[/html]