GMINNE CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W JODŁOWEJ
Jodłowa 25B

39-225 Jodłowa
Tel: 14 681 35 14

www: https://gckiczjodlowa.pl/
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

godz. otwarcia:

poniedziałek, wtorek 7.00 - 16.30

środa, czwartek, piątek 7.00 – 17.00

Dyrektor: Waldemar Sztogrin

GCKiCz w Jodłowej prowadzi łączną działalność w zakresie upowszechniania kultury w ramach działalności ośrodka kultury oraz czytelnictwa w ramach działalności biblioteki.


Ośrodek Kultury realizuje następujące formy pracy kulturalnej:

 •  organizacja konkursów i współzawodnictwa kulturalnego szkół;
 •  organizacja zawodów sportowych oraz współzawodnictwa sportowego szkół;
 •  organizowanie czasu wolnego podczas ferii i wakacji w formie m.in. zajęć świetlicowych;
 •  kultywowanie tradycji ludowych poprzez organizację konkursów na plastykę obrzędową, dożynek;
 •  prowadzenie dziecięcych zespołów tanecznych;
 •  prowadzenie zajęć plastycznych;
 •  prowadzenie zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży w czasie ferii i wakacji;
 •  organizowanie wystaw;
 •  prowadzenie (w ramach działalności usługowej, z której dochody wykorzystywane są na działalność statutową):
  • wypożyczalni strojów ludowych, sprzętu turystycznego i technicznego;
  • wynajmu sali,
  • kuchni,
  • usług kserograficznych
  • sprzedaży książek i pocztówek związanych z Gminą Jodłowa;
 •  współpraca z jednostkami oświatowymi na terenie gminy;
 •  wydawanie gazety „Wiadomości Jodłowskie”

Do stałych grup działających w placówce GCKiCz w Jodłowej należą:

 •  Kapela „Jodłowianie”
 •  Orkiestra Dęta OSP
 •  Klub Seniora

CENTRUM KULTURALNO – SPORTOWE W DĘBOWEJ

Na terenie Centrum Kulturalno – Sportowego w Dębowej znajdują się ogólno – dostępne:

 •  świetlica komputerowa,
 •  stół bilardowy,
 •  stół do tenisa stołowego.

Ponadto w CKS w Dębowej w czasie ferii zimowych i wakacji są prowadzone zajęcia dla dzieci i młodzieży.

CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ


W ramach działania Centrum Edukacji Ekologicznej znajduje się:

 • organizowanie są akcji ekologicznych;
 • organizowanie konkursów ekologicznych,
 • organizowanie wycieczek ekologicznych.

 

BIBLIOTEKA

 

Biblioteka realizuje formy pracy kulturalnej w zakresie:

 • gromadzenia, przechowywania i ochrony materiałów bibliotecznych służących rozwojowi czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych;
 • stałego uzupełniania zbiorów bibliotecznych;
 • udostępniania zbiorów bibliotecznych czytelnikom na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz;
 • prowadzenie działalności informacyjnej;
 • współpracy z MiPBP (korzystanie z fachowego instruktażu i nadzoru merytorycznego oraz udział w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym);
 • organizowanie innych form upowszechniania książki i czytelnictwa m.in. wystawy książek, kiermasze, spotkania autorskie, lekcje biblioteczne;
 • prowadzenie czytelni internetowej;
 • prowadzenie Dyskusyjnego Klubu Książki.