KOMISJA REWIZYJNA

1. Łępa Elżbieta - Przewodniczący 

2. Mikrut Grzegorz

3. Rak Tadeusz

4. Jędrzejczyk Wiesław

KOMISJA BUDŻETU I POLITYKI GOSPODARCZEJ

1. Ciesielska Agata - Przewodniczący

2. Kos Andrzej

3. Jasica Tomasz

4. Kos Danuta

5. Ciszczoń Paweł

6. Elżbieta Łępa

 

KOMISJA INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ-OŚWIATY, KULTURY I ZDROWIA

1. Kastarenda Bożena - Przewodniczący

2. Domański Kazimierz

3. Bator Maria

4. Leja Marek

5. Ciszczoń Paweł

6. Jasica Tomasz

 

KOMISJA ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I RZEMIOSŁA

1. Jędrzejczyk Wiesław - Przewodniczący

2. Kos Andrzej

3. Mikrut Grzegorz

4. Rak Tadeusz

5. Liszka Dawid

6. Leja Marek

 

KOMISJA DS.SAMORZĄDOWYCH, ŁADU,PORZĄDKU PUBLICZNEGO I P/POŻ.

1. Kos Danuta - Przewodniczący

2. Ciesielska Agata

3. Domański Kazimierz

4. Bator Maria

5. Liszka Dawid

6. Kastarenda Bożena

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

1. Rak Tadeusz - Przewodniczący

2. Kastarenda Bożena

3. Łępa Elżbieta