Nazwa "Jodłowa " niewątpliwie pochodzi od ogromnych lasów pokrywających niegdyś te okolice. Nie spotykamy jednak nigdzie - zarówno w aktach erekcyjnych Kazimierza Wielkiego z lat 1353 i 1359, jak i późniejszych herbu ani pieczęci wsi Jodłowa. Należy przyjąć, że pieczęć gromadzka Jodłowej powstała nie wcześniej jak przed 1785r. Jaki to był herb, długo nie wiedziano, dopiero poszukiwania ks.Jana Mleczko dały rezultat.  Herb Jodłowej przedstawia pelikana z podniesionymi skrzydłami, dziobem raniącego własne piersi, by krwią swoją  nasycić głodne pisklęta. Jodła w herbie mówi, że wieś założona była między lasami jodłowymi i one wpłynęły na powstanie nazwy wsi. Jodła u góry  ukoronowana jest koroną na znak, że król tę wieś założył  i że był jej właścicielem. Ta sama jodła ma u dołu insygnia biskupie : pastorał i infułę na znak, że część wsi czyli plebania zależna była od biskupa krakowskiego i na jego stół dostarczała swoje produkty.