W Urzędzie Gminy Jodłowa w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie uruchomiono punkt konsultacyjno-informacyjny dotyczący Programu „Czyste Powietrze”, który działa od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 – 15:00 w pokoju nr 17.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl oraz http://czystepowietrze.gov.pl

 

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Na dzień 31.12.2022 r. realizacja programu „Czyste Powietrze” na terenie  Gminy Jodłowa wygląda następująco:

Liczba złożonych wniosków  –  44

Liczba zawartych umów –  37

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 24

Kwota wypłaconych dotacji  - 422.999,23 zł