OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 62

Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie
Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 08:30 dnia 24.08.2011 r. do godz. 22:00 dnia 24.08.2011 r.
Obszar: Województwo podkarpackie
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą lokalnie do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach od 60 do 80 km/h.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Brak.

Data i godzina wydania: 22.07.2011 - godz. 09:04
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: SHO Kraków BPH O/Kraków IMGW PIB
 

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:28
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 10:00 dnia 22.07.2011 do godz. 10:00 dnia 23.07.2011
Obszar:  Wisła poniżej ujścia Dunajca (województwo podkarpackie)
Przebieg: W ciągu najbliższej doby na Wiśle poniżej ujścia Dunajca w wyniku zwiększonego odpływu ze zbiornika Czchów oraz przemieszczania się wody w korycie spodziewany jest dalszy wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich przy przekroczonych stanach ostrzegawczych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 100%
Uwagi: Brak

NFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr 23

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 10:00 dnia 21.07.2011 do godz. 10:00 dnia 22.07.2011

Obszar:
Województwo podkarpackie

Przebieg: Na Wiśle poniżej ujścia Dunajca w wyniku zwiększonego odpływu ze zbiornika Czchów oraz przemieszczania się wody w korycie spodziewany jest wzrost poziomu wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.
Na dopływach Wisły na terenie województwa w wyniku prognozowanych opadów deszczu o charakterze burzowym możliwy ponowny wzrost poziomu wody i lokalnie przekrocznie stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: Wisła - 95%, dopływy Wisły - 70%

ZMIANA OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNEGO Nr 45

Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silne burze z gradem/2

Obszar: województwo podkarpackie

Ważność: od godz. 13:30 dnia 20.07.2011 do godz. 05:00 dnia 21.07.2011

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu miejscami wyniosą od 30 do 50 mm, a lokalnie do 60 mm. Wiatr osiągnie w porywach od 80 do 100 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 95%

Uwagi: Zmiana dotyczy stopnia ostrzeżenia.

Godzina i data wydania: godz. 13:28 dnia 20.07.2011

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr 21

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: SHO Kraków BPH O/Kraków IMGW PIB

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanu ostrzegawczego

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 13:00 dnia 20.07.2011 do godz. 08:00 dnia 21.07.2011

Obszar: Województwo podkarpackie

Przebieg: W godzinach popołudniowych i nocnych w wyniku prognozowanych w dalszym ciągu intensywnych opadów deszczu o charakterze burzowym w zlewni Wisłoki, Wisłoka i Sanu oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa w miejscach wystąpienia burz możliwy gwałtowny wzrost poziomu wody i lokalnie przekroczenie stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90 %


Uwagi: Brak

Dyżurny Operacyjny
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
Rafał Kwolek