Gmina Jodłowa  podpisała umowę na realizację zadania pn. „ Budowa przyobiektowych oczyszczalni ścieków na  terenie Gminy Jodłowa w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru przeprowadzonego w dniach od 2 stycznia do 28 lutego 2017 roku.

W ramach zadania Gmina Jodłowa wykona 7 przyobiektowych oczyszczalni ścieków przy następujących budynkach: Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa w Dębowej i Dęborzynie, Centrum Kultury i Sportu w Jodłowej Górnej, Centrum Kulturalno - Sportowe Dębowej  i Dzwonowej.

Całkowita wartość zadania wynosi 494 tys. złotych, dofinansowanie 314 tys.zł.

W ramach naboru o dofinansowanie ubiegało 78 wniosków. Otrzymało dofinansowanie 53.