W związku z realizacją projektu POIS.02.04.00-00-0193/16 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZO bis)" współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach II Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, w ramach którego planowane jest opracowanie Planów Zadań Ochronnych dla 26 obszarów Natura 2000, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zaprasza do uczestnictwa w trzecim spotkaniu Zespołu Lokalnej Współpracy dotyczącym opracowania Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wisłoka z Dopływami PLH180052 w dniu 18 lipca 2022 r. o godz. 10:00.

Spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy odbędzie się w trybie on-line za pomocą aplikacji Microsoft Teams. Najpóźniej godzinę przed spotkaniem na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie pod adresem: https://www.gov.pl/web/rdos-rzeszow/wisloka-z-doplvwami-plh180052 zostanie udostępniony link do spotkania. Do uczestnictwa w spotkaniu nie jest wymagana instalacja aplikacji Microsoft Teams.

Ponadto informuje, iż spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy są otwarte i dobrowolne a zgłoszenia udziału w jego pracach można dokonać w dowolnym momencie drogą elektroniczną na adres e-mail: Krzysztof .cholewa. rzeszow(5)rdos.qov.pl, jak również telefonicznie pod numerem 17 785 00 44 wew. 666.

Podstawowe informacje o obszarze Natura 2000 oraz projekt dokumentacji planu zadań ochronnych można znaleźć na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w. Rzeszowie pod adresem: https://www.qov.pl/web/rdos-rzeszow/wisloka-z-doplvwami-plh180052

 

Załączniki:
Pobierz plik (RDOŚ.pdf)Zaproszenie245 kB