Informujemy, że Starosta Powiatu Dębickiego ogłosił nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków kolejnej kadencji Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Przedstawiciele organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy prowadzących działalność statutową na terenie Powiatu Dębickiego stanowią połowę składu Rady tj. 6 osób. Serdecznie zachęcamy do zgłoszeń – termin upływa 15 lipca 2022.

Szczegóły i wymagane dokumenty na stronie internetowej: https://powiatdebicki.pl/nabor-na-czlonkow-powiatowej-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego-2022,art-2618