Europejski Urząd ds. Pracy w czerwcu 2021 r. rozpoczął kampanię informacyjną na temat, praw pracowników sezonowych w Unii Europejskiej pod nazwą Rights for all seasons -Prawa przez cały rok, która potrwa do końca października 2021 r.

 

Celem kampanii jest promowanie wśród pracowników sezonowych (głównie w rolnictwie) pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej (w tym z Polski) i pracodawców zatrudniających tego typu pracowników, wiedzy o obowiązujących przepisach prawa pracy i zabezpieczenia społecznego oraz wsparcia w zakresie informacji udzielanych przez państwa członkowskie UE pracownikom i pracodawcom.

Jak pokazał czas pandemii COVID-19, pracownicy sezonowi pracujący za granica są wyjątkowo narażeni na różnego rodzaju nadużycia w związku np. z nieznajomością języków obcych, przepisów prawa pracy, zabezpieczenia społecznego czy BHP.

W kampanię zaangażowane są państwa członkowskie UE, a także Komisja Europejska, Europejska platforma do walki z pracą nierejestrowaną, sieć EURES tj. Europejska Sieć Służb Zatrudnienia, oraz partnerzy społeczni z tych państw.

Główne działania w ramach kampanii na terenie Polski realizowane będą przez sieć EURES w ramach której działania informacyjne prowadzić będzie Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wraz z wojewódzkimi i powiatowymi urzędami pracy oraz OHP. Działania informacyjne będą skierowane głównie do osób bezrobotnych i poszukujących pracy, zainteresowanych podjęciem pracy sezonowej w państwach członkowskich UE, w szczególności w rolnictwie.

Materiały do pobrania znajdują się na debica.praca.gov.pl w zakładce Kampania informacyjna na temat praw pracowników sezonowych w Unii Europejskiej „Prawa przez cały rok".