7 sierpnia 2021 roku odbyło się II Powiatowe Święto Potraw Regionalnych w Dzwonowej pod nazwą ,,Jużyna – podwieczorek dla żniwiarzy’’. JuzynaWydarzenie rozpoczęło się od inscenizacji dawnych obrzędów żniwnych i podwieczorku dla żniwiarzy, była to okazja powrót do tradycji i prezentacja młodemu pokoleniu przeszłości. W Dzwonowej zaprezentowało się 13 Kół Gospodyń Wiejskich z Powiatu Dębickiego, każde z nich zaproponowało potrawę związaną z obrządkiem żniwnym. Występy kapel ludowych: ,,W Kuźni u Kowala’’ z Kowalowej, "ŁĘCZANIE’’ z Łęk Dukielskich i ,,Jodłowanie’’ z Jodłowej zapewniły oprawę muzyczną oraz pozwoliły uczestnikom zbliżyć się do folkloru. Podwieczorek, czyli "jużyna" był tzw. żywą lekcją historii, starsi przypomnieli sobie swoją młodość, a młodzi zobaczyli jak dawniej wyglądały obrządki żniwne.
Organizatorami ,,Jużyny’’ byli: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Starostwo Powiatowe w Dębicy, Koło Gospodyń Wiejskich Dzwonowa, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej, Gmina Jodłowa. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział i zaangażowanie w tym wydarzeniu.