Informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 27 kwietnia zakończone zostało rozdawanie maseczek dla mieszkańców Gminy Jodłowa. Rozdanych zostało 3000 sztuk maseczek. Serdecznie dziękuję za zaangażowanie w tą akcję radnym, sołtysom oraz OSP Jodłowa Dolna i Dzwonowa. Jeśli ktoś z mieszkańców będzie jeszcze potrzebował maseczki, proszę o zgłaszanie się do Urzędu Gminy.

                                                                                                                                                       Jan Janiga
                                                                                                                                                 Wójt Gminy Jodłowa