Na terenie gminy Jodłowa znajdują się trzy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej tj. OSP Jodłowa, OSP Dębowa oraz OSP Dzwonowa. Aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców, jednostki OSP są na bieżąco doposażane w sprzęt niezbędny do usuwania miejscowych zagrożeń oraz do ratowania życia i zdrowia osób poszkodowanych w różnego rodzaju zdarzeniach.

 

 

OSP Jodłowa należy do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego i w związku z tym jest najlepiej wyposażoną jednostką OSP. Strażacy na bieżąco biorą udział w kursach oraz szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje.

 

W ostatnim czasie dzięki staraniom władz OSP oraz Wójta Gminy Jodłowa został zakupiony sprzęt w postaci dwóch poduszek pneumatycznych wysokiego ciśnienia oraz sprzętu niezbędnego do ich użytkowania - koszt zakupu wyniósł 11 572 zł, przy dofinansowaniu z WFOŚiGW w kwocie 9 257,76 zł. Zakup ten wiązał się z coraz większym natężeniem ruchu a w związku z tym z coraz większą liczbą wypadków drogowych, gdyż poduszki te mają zastosowanie do ratownictwa technicznego (drogowego). Ponadto są używane przy miejscowych zagrożeniach z udziałem dużych i ciężkich maszyn rolniczych – mieszkamy w terenie rolniczym a zarazem górzystym, gdzie istnieje duże zagrożenie wystąpienia wypadków z udziałem ciągników czy innych ciężkich maszyn rolniczych a poduszki te służą do podnoszenia w/w elementów - udźwig jednej  poduszki to 31 ton. Poduszki te są bardzo potrzebne i w związku z tym strażacy mocno zabiegali, aby ten sprzęt został zakupiony. Wójt Gminy Jodłowa przychylił się do ich prośby i Rada Gminy na wniosek Wójta przesunęła niezbędne środki na ich zakup.