Wójt Gminy Jodłowa zaprasza mieszkańców Dęborzyna, Dzwonowej i Zagórza na spotkanie w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dęborzynie.

Spotkanie odbędzie się w dniu 20 stycznia 2020 r. o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej w Dęborzynie.

____________________________________________________________________________________________________________________

 

Wójt Gminy Jodłowa zaprasza mieszkańców sołectwa Jodłowa Wisowa na spotkanie w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Zbyszka Cyganiewicza w Jodłowej. 

Spotkanie odbędzie się w dniu 21 stycznia 2020 r. o godz. 16:00 w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Zbyszka Cyganiewicza w Jodłowej.

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

Wójt Gminy Jodłowa zaprasza mieszkańców Dębowej na spotkanie w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Armii Krajowej w Dębowej.

Spotkanie odbędzie się w dniu 22 stycznia 2020 r. o godz. 16:00 w Szkole Podstawowej im. Partyzantów Armii Krajowej w Dębowej.

______________________________________________________________________________________________________________________

 

PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

z siedzibą w Boguchwale

Z A P R A S Z A

W dniu 18 styczeń /piątek/ 2019 na godz. 9.00 na spotkanie dla rolników i mieszkańców wsi w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej /mała sala/

Tematem spotkania będzie Uzyskanie dotacji na budowę płyt i zbiorników na nawozy naturalne.

Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.

Zapraszamy