W dniu 15 lutego 2006 r. w Domu Kultury Firmy Oponiarskiej Dębica odbyło się wręczenie statuetek  "Obserwatory 2006". Nagrody  przyznawane były w 5-ciu kategoriach: działalność społeczna, gospodarka, kultura, polityka i sport. Nagrodę Honorową Dziennikarzy Dębickich "Obserwator 2006" w  kategorii polityka otrzymał Wójt Gminy Jodłowa - Pan Robert Mucha.

W uzasadnieniu przyznania nagrody przeczytać możemy: " za wieloletnią obywatelską obecność w życiu społecznym i politycznym Gminy Jodłowa, czego konsekwencją był program i zwycięstwo w wyborach samorządowych w listopadzie 2006 roku". 

Dziękując  za otrzymaną nagrodę Wójt Gminy powiedział "Ten obserwator należy się wszystkim mieszkańcom gminy Jodłowa. Cieszę się bardzo, że pozytywnie dostrzeżono Naszą Gminę".