Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zaprasza serdecznie do udziału w konkursie fotograficznym „Natura wokół Nas”, organizowanym w ramach Projektu pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, obszar programowy: Klimat, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Termin realizacji konkursu: listopad 2023r. – grudzień 2023r.

Konkurs fotograficzny o tematyce przyrodniczej skierowany jest do dwóch grup:

* uczniowie szkół podstawowych klas IV – VIII oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych (kategoria UCZNIOWI E)

* osoby dorosłe (kategoria OSOBY DOROSŁE)

Zadaniem uczestników obu grup jest wykonanie fotografii zgodnie z celami Konkursu.

Cele Konkursu: zaprezentowanie na fotografiach piękna obszaru dorzecza Wisłoki i ciekawych miejsc przyrodniczych tego obszaru, zachęcenie do zainteresowania się środowiskiem przyrodniczym, kształtowania postaw proekologicznych, popularyzacji i promocji walorów przyrodniczych, rozwijania zainteresowań przyrodniczych, rozwijania artystycznego spojrzenia na otaczającą przyrodę.

Szczegóły pod linkiem: https://eog.wisloka.pl/

lub  https://wisloka.pl/konkurs-fotograficzny-natura-wokol-nas/