Przypominamy że od dnia 1 września 2022 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2022 r.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć rodzic ucznia, który nie ukończył 18 roku życia, lub pełnoletni uczeń . Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć zaświadczenia o osiągniętych dochodach za miesiąc sierpień bieżącego roku.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 600,00 zł netto. Wnioski dostępne są w biurze Centrum Usług Wspólnych w Jodłowej oraz w załączniku.

Szczegółowych informacji udziela biuro CUW Jodłowa w godz. 7:00-15:00, tel. 14 666 57 65.

Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek.pdf)Wniosek.pdf1610 kB
Pobierz plik (wniosek.doc)Wniosek.doc67 kB
Pobierz plik (Klauzula_informacyjna.doc)Klauzula RODO16 kB