Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT DĘBICKI, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - prowadzi także EDUKACJĘ PRAWNĄ (również dla Uchodźców z Ukrainy  ), która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Wszelkie informacje na stronie: https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-debicki-2022/