Logo grzybobranie25 września 2021 roku na terenie sołectwa Jodłowa-Wisowa w Gminie Jodłowa odbyło się X Wielkie Grzybobranie. Organizatorem święta dla grzybiarzy było Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej i Gmina Jodłowa. Uzbierano około 135 kg grzybów.
 
 
Wydarzenie miało formę konkursu, w którym udział wzięło 18 drużyn. Po upływie 2,5 h wyłoniono zwycięzców dziesiątej edycji imprezy.
Kategoria mieszkańców sołectwa Jodłowa-Wisowa:
I miejsce – Stanisław Kaczka i Dariusz Wnorowski – 17,41 kg
II miejsce – Marusz Pacana i Krystian Pacana – 16,81 kg
III miejsce – Andrzej Placek i Emilia Marcisz – 12,46 kg
Kategoria grzybiarzy spoza sołectwa Jodłowa-Wisowa:
I miejsce – Zofia Krawiec i Zofia Maziarka z Dęborzyna – 17,43 kg
II miejsce – Wojciech Berek i Tomasz Hendzelewski z Parkosza – 15,10 kg
III miejsce – Łukasz Kurek i Waldemar Kamiński z Jasła – 9,72 kg
Ponadto komisja na czele z grzyboznawcą Krzysztofem Kosińskim przyznała nagrodę za najładniejszy zebrany grzyb Kazimierze Papciak z Jodłowej-Wisowej natomiast Alicji Rybie z Dęborzyna za największy znaleziony grzyb. Zofia Maziarka z Dęborzyna została wyróżniona za najładniej przystrojony koszyk. Uroczystego wręczenia nagród grzybiarzom dokonali: Wiesław Lada -Dyrektor Biura Podkarpackiej Izby Rolniczej, Marek Materowski - przedstawiciel Stowarzyszenia KGW ,,Wisowianie'' oraz Wójt Gminy Jodłowa Jan Janiga wraz z Dyrektorem Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej Waldemarem Sztogrinem.
X Wielkie Grzybobranie – Wisowa 2021 łączyło się z IX Festiwalem Potraw z Grzybów, w którym udział wzięli: Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich ,,Wisowianie’’, Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Jodłowej Górnej, Koło Gospodyń Wiejskich w Lubczy, Koło Gospodyń Wiejskich ,,Kowalowianki’’, Stowarzyszenie ,,Nasza Zawadka’’, Koło Gospodyń Wiejskich w Zawadzie, Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dzwonowej, Stowarzyszenie ,,Nasz Dęborzyn’’.Była to doskonała okazja do skosztowania tradycyjnych potraw z grzybami dla przybyłych gości oraz inspiracja dla grzybiarzy jak wykorzystać zebrane dary lasu.
X Wielkie Grzybobranie uświetnił swoimi występami: Zespół Śpiewaczy ,,Lubczanie'' wraz z Kapelą ,,Spod Kokocza'' oraz Kapela ,,Jodłowianie''.
W wydarzeniu wziął udział również Burmistrz Gminy Ryglice Paweł Augustyn oraz Radny Powiatu Dębickiego Wojciech Szot.
Wszystkim uczestnikom składamy serdeczne gratulacje. Osobom zaangażowanym w organizację X Wielkiego Grzybobrania – Wisowa 2021 szczególnie sołtysowi sołectwa Jodłowa-Wisowa Ryszardowi Pacanie i Stowarzyszeniu Koła Gospodyń Wiejskich ,,Wisowianie’’, Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Zbyszka Cyganiewicza w Jodłowej oraz Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Jodłowej Sp. z o.o. wyrażamy ogromną wdzięczność.