W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej zwraca się z apelem do świadczeniobiorców o ograniczenie bezpośrednich kontaktów z pracownikami (o ile można załatwić sprawę w inny sposób).

 

 

 

 Od 1 kwietnia br. rozpoczyna się składanie wniosków o świadczenia wychowawcze 500+ w formie papierowej. Nie ma jednak konieczności osobistego zgłaszania i składania  wniosków, ponieważ wnioski można nadal składać drogą elektroniczną poprzez:

W przypadku braku możliwości złożenia wniosku elektronicznie, druki wniosków dostępne są na stronie :

http://gops.ugjodlowa.itl.pl/

Wniosek 500+ 

Wniosek należy wydrukować, wypełnić i wrzucić do skrzynki umieszczonej w budynku GOPS lub wysłać pocztą.

Uwaga:  Nie zapomnij podpisać wniosku!

Informuję, że w przypadku wątpliwości,  pytań  przy wypełnianiu wniosków lub gdy członek rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej należy kontaktować się z pracownikami GOPS pod numerem  tel. 14 6833045 .