W ostatnim czasie na terenie naszej Gminy nasila się zjawisko wałęsających się psów. Z uwagi na porę wiosenną psy gromadzą się w watahy, co szczególnie zwiększa zagrożenie .

Prawie w każdym przypadku psy te mają swoich właścicieli, a pojawiające się tzw.”bezdomne” psy to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez swoich właścicieli. Osoby, które zauważyły w pobliżu swojej posesji wałęsającego się psa nie powinny zamykać go na terenie swojej nieruchomości ani dokarmiać. Zwierzę – o ile nie będzie dokarmiane – w końcu samo opuści posesję i wróci do swojego właściciela.

W związku z powyższym przypominamy właścicielom zwierząt o ich podstawowych obowiązkach, a w szczególności o stałym skutecznym dozorze nad psami.Prosimy mieszkańców Gminy o skuteczne zabezpieczenie furtek, bram i ogrodzeń posesji, tak by zwierzęta, głównie psy nie mogły jej opuszczać bez wiedzy właściciela.Przypominamy, że zgodnie z art.77 Kodeksu Wykroczeń” kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany”.Osoby , które zauważyły w pobliżu swojej posesji wałęsającego się psa powinny przekazać zgłoszenie do Urzędu Gminy Jodłowa podając swoje dane osobowe , miejsce przebywania zwierzęcia, nr tel.kontaktowego.

Zwierzęta zgłoszone jako bezdomne , a przebywające na prywatnej posesji nie będą przyjmowane. Należy pamiętać, że osoba przyjmująca psa do swojego domu, zapewniająca mu opiekę i wyżywienie staje się jego właścicielem.