W związku z pismem Szefa Zmiany Służby Dyżurnej RCB Krajowego Centrum Zarządzania Kryzysowego z dnia 9 luty 2021r. dotyczącym występujących i prognozowanych intensywnych opadów śniegu, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o obowiązku odśnieżania dachów. Do wykonywania tych czynności zobowiązani są nie tylko właściciele, ale także zarządzający nieruchomością. Szczególnie należy zwrócić uwagę na obiekty tymczasowe oraz wielkogabarytowe.