W związku z trwającym Powszechnym Spisem Rolnym został zorganizowany konkurs dla sołectw z terenu województwa podkarpackiego, który polega na zachęceniu, przez sołectwa w nim uczestniczące, jak największej liczby gospodarstw rolnych do spisania się przez internet w Powszechnym Spisie Rolnym 2020. Konkurs trwa do 30 listopada 2020 r.
W konkursie zwycięskie sołectwa otrzymają nagrody, odpowiednio:
- za zajęcie I miejsca bon zakupowy o wartości 2000 zł,
- za zajęcie II miejsca bon zakupowy o wartości 1500 zł,
- za zajęcie III miejsca bon zakupowy o wartości 1000 zł,
- za zajęcie IV-XV miejsca bon zakupowy o wartości 500 zł każdy.
Dodatkowo każdy sołtys z sołectwa z miejsc I-XV otrzyma komplet gadżetów spisowych.
Kontakt w sprawie w/wym. konkursu: tel. 17 8535210 wew. 112.