Uprzejmie informujemy o ogłoszeniu naboru wniosków dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19 w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Termin składania wniosków - od dnia 9 do 30 września 2020 roku. Wsparcie finansowe ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej i jest uzależnione od rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji rolnej.Maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 7 tys.euro. Wnioski na  formularzu udostępnionym przez Agencję  przyjmują biura powiatowe ARiMR - można je składać osobiście, drogą elektroniczną (ePUAP) lub przesyłką pocztową. Więcej informacji na: www.arimr.gov.pl, pod numerem pod numerem bezpłatnej infolinii tel. 800 38 00 84 oraz w punktach informacyjnych  w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.