Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie „CRAS” , w którym oferowane są  szkolenia kwalifikacyjne w obszarze TIK tj.
– Szkolenie z umiejętności komputerowych zakończone egzaminem ECDL: koszt- 234,60 zł,
– Szkolenie Inventor Autodesk: koszt -386,35 zł,
– Szkolenie AutoCAD: koszt - 386,35 zł,
 
Projekt skierowany jest  do osób w wieku powyżej 25 lat, które:
- uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego,
- z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych,
- nie prowadzą działalności gospodarczej,
- nie uczestniczyły w takim samym wsparciu w innym projekcie finansowanym z EFS.
 
Preferencje dla:
– osób w wieku powyżej 50 lat,
– osób z wykształceniem co najwyżej średnim,
– osób nieaktywnych zawodowo,
– osób z niepełnosprawnością,
– kobiet,
– rodziców posiadających Kartę Dużej Rodziny,
– osób zamieszkujących miasta średnie lub miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze tj. Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola,
Tarnobrzeg.
 
Osoby, które skorzystają z projektu: 
- będą miały szansę na podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych w obszarze TIK,
- osoby, dla których obsługa komputera jest tajemnicą i dzięki udziałowi w projekcie zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do jego obsługi.
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.
 
Stowarzyszenie „CRAS” - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej z Rzeszowa to organizacja pozarządowa, niedziałająca dla zysku, wspierająca rozwój społeczny i ekonomiczny województwa podkarpackiego. Działalność Stowarzyszenia opiera się w głównej mierze na wdrażaniu projektów, w tym współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny.
 
Więcej informacji na temat organizacji i projektów:
 
Biuro projektu:
35-032 Rzeszów
ul. Plac Śreniawitów 9/1
tel.17 740 22 25/ 691182539
www.cras.org.pl
 
Justyna Kołcz
koordynator projektu
 
Stowarzyszenie CRAS
ul. Plac Śreniawitów 9/1
35-032 Rzeszów
tel. 691 182 539
 
Załączniki:
Pobierz plik (TIK - plakat rekrutacyjny.pdf)Plakat rekrutacyjny1595 kB