Gminie Jodłowa zostało przyznane dodatkowe dofinansowanie w wysokości 67 953 zł. Kwota przeznaczona zostanie na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. W tym roku  nowe urządzenia i pomoce trafią do pracowni fizyki, chemii,  biologii i geografii w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Zbyszka Cyganiewicza w Jodłowej.