Od dnia 30 kwietnia 2020 r., w każdy czwartek,  otwarte będzie  targowisko w Gminie Jodłowa dla osób handlujących produktami rolno-spożywczymi i sadzonkami. Trzeba jednak zastosować się do zasad bezpieczeństwa i zachować wszelkie środki ostrożności.

Zasady bezpiecznej obsługi klientów:

Przy miejscu prowadzenia sprzedaży mogą znajdować się, w tym samym czasie, nie więcej niż 4 osoby,  z wyłączeniem osób prowadzących ich obsługę.

Sprzedający oraz kupujący są zobowiązani do zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski,  maseczki albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. a ustawy  z dnia  20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110), ust i nosa oraz do noszenia rękawiczek jednorazowych. Rękawiczki oraz środki dezynfekujące winny być dostępne dla klientów.


Produkty powinny być podawane i pakowane przez sprzedającego.

Po każdym kontakcie z pieniędzmi sprzedający zobowiązani są zdezynfekować ręce.

Prosi się także o zachowanie  bezpiecznej odległość – co najmniej 2 metrów – od innych osób.