Informujemy, że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Co V-2, wywołującego chorobę COVID-19 w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy  osoby potrzebujące wsparcia mogą skorzystać z  pomocy psychologicznej   pod numerem telefonu 791 690 491 w następujących dniach:

   Poniedziałek i wtorek w godz. 9 00-14 00

   Czwartek        w godz. 14 00-19 00

Ponadto informujemy, że Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela specjalistycznego poradnictwa psychologicznego pod numerem telefonu (14) 670 33 42 w dniach:

  Środa              w godz. 14 00-19 00

  Piątek              w godz. 14 00-19 00