Do Urzędu Gminy Jodłowa docierają sygnały o wałęsających się psach na terenie naszej gminy. Z uwagi na wiosenną porę psy gromadzą się  w watahy, co szczególnie zwiększa zagrożenie. Częste są też przypadki "odprowadzania" dzieci do szkoły przez psy,które następnie przez kilka godzin wałęsają się po okolicy.

Prawie w każdym przypadku psy te mają swoich właścicieli,a  pojawiające się tzw.”bezdomne” psy to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez swoich właścicieli

W związku z powyższym Wójt Gminy Jodłowa przypomina właścicielom zwierząt o ich podstawowych obowiązkach, a w szczególności o stałym skutecznym dozorze nad psami. Osoby, które zauważyły w pobliżu swojej posesji wałęsającego się psa powinny przekazać zgłoszenie do Urzędu Gminy Jodłowa podając swoje dane osobowe, miejsce przebywania zwierzęcia i nr telefonu kontaktowego. W celu bezpieczeństwa osoby te nie powinny podchodzić do wałęsających się zwierząt, ani zamykać ich na terenie swoich nieruchomości. Zwierzęta zgłoszone jako bezdomne nie będą odbierane z terenu prywatnej posesji. Jeżeli właściciel odłowionego psa zostanie ustalony – ponosi wówczas koszty opieki nad psem.

Właścicieli psów, które się zabłąkały prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Jodłowa pod nr tel.14 630 20 24 lub lekarzem weterynarii tel.511 071 714