kurse.jpg

 

Projekt "Zawodowy reSTART!" powstał, aby poprawić sytuację osób bez zatrudnienia przez zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje lub kompetencje i doświadczenie zawodowe zgodne z potrzebami regionalnego rynku pracy, dając im szansę na zmianę sytuacji zawodowej. 

 

  

 

 

W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne, bierne zawodowo oraz poszukujące pracy w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących

na terenie województwa podkarpackiego.

Szczególnie mocno zachęcamy osoby:

  • długotrwale bezrobotne;
  • powyżej 50 roku życia;
  • niepełnosprawne;
  • o niskich kwalifikacjach;
  • rolników. 

 

Efekty projektu:

  • zdefiniowanie predyspozycji i określenie ścieżki rozwoju zawodowego,
  • nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy i wsparcie motywacyjne,
  • uzupełnienie kwalifikacji/kompetencji zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy,
  • zdobycie i uzupełnienie doświadczenia zawodowego,
  • zmiana sytuacji życiowej w wyniku uzyskania zatrudnienia. 

Plakat_reSTART_(1).jpg