Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” informuje, że z dniem 21.01.2019 r. rozpocznie rekrutację do projektu pt. „Nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe – twoją szansą”.

W ramach projektu realizowane będą bezpłatne szkolenia zawodowe:

- Prawo jazdy kat. C, C+E z kwalifikacją wstępna przyśpieszoną do przewozu rzeczy

- Specjalista ds. rachunkowości – Samodzielny księgowy

- Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

 

 

 

 

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących na obszarze gmin: Brzyska, Skołyszyn, Brzostek, Jodłowa, Pilzno.

Szczególnie preferowane są osoby spełniające kryteria grupy defaworyzowanej, tj.:

- bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne,

- niepełnosprawne,

- w wieku 18-25 lat,

- w wieku 45+

Aby zgłosić się do udziału w projekcie należy:

- zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,

- wypełnić Formularz zgłoszeniowy oraz złożyć go wraz z niezbędnymi załącznikami w Biurze LGD „LIWOCZ” pod adresem 38-212 Brzyska 11A (budynek GOPS Brzyska).

Uczestnicy szkoleń otrzymają również wsparcie dodatkowe w postaci:

- ubezpieczenia od NNW,

- zwrot kosztów dojazdu,

- bufet szkoleniowy.

Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane od 21.01.2019 r. do 28.02.2019 r.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej www.lgdliwocz.pl oraz w Biurze LGD.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (13) 44 103 38.

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja o projekcie LGD LIWOCZ.jpg)Plakat168 kB