ARiMR udostępniła nowy Portal IRZplus. Portal przeznaczony jest  dla posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy oraz świnie w celu nowoczesnego, szybkiego i wygodnego dokonywania zgłoszeń przez Internet dotyczących zdarzeń zwierzęcych. Szczegóły na załączonym plakacie.