W związku z realizacją inwestycji : "Remont drogi gminnej nr K200263 – droga na Czarną Wieś, nr dz. ewid. 2113/2, 2113/3, 2114/2, 1642/1, 1642/2, 1642/3, 1642/6, 2144/2, 1654/2, 1715/2, 2146/2, 1709/3, 2102/2, 2115/2, 2116/3, 2116/2, 2117/2, 2117/3, 2135/2, 2150/2, 1707/2, 2143/2, 2151/4, 2128/2, 2171/2, 2129/2 w miejscowości Lubcza w km od 0+500 – 1+750" zamknięciu ulegnie droga na Czarną Wieś w Lubczy w dniach 15 i 16 października 2018r.