Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Jodłowej zaprasza rodziców uzdolnionych uczniów do składania wniosków o stypendium Wójta Gminy Jodłowa za wysokie wyniki w nauce lub osiągniecia naukowe, artystyczne i sportowe w roku szkolnym 2023/2024.

O stypendium dla ucznia zamieszkującego na terenie Gminy Jodłowa wnioskować mogą rodzice, prawni opiekunowie, pełnoletni uczniowie lub rady pedagogiczne. Kryteria jakie należy spełnić w przypadku ubiegania się o stypendium za wyniki w nauce to: średnia ocen z przedmiotów powyżej 5,00 i zachowanie minimum bardzo dobre.

Kryteria jakie należy spełnić w przypadku ubiegania się o stypendium za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe to: zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc szczebla powiatowego lub jednego z pierwszych dziesięciu szczebla wojewódzkiego w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych, osiągnięcia promujące naszą gminę i zachowanie co najmniej dobre.

Dokumentacja wymagana przy ubieganiu się o stypendium Wójta Gminy Jodłowa to: wniosek, kserokopia świadectwa szkolnego (lub wykaz ocen) a w przypadku osiągnięć potwierdzone kserokopie dyplomów, zaświadczeń.

Termin, w jakim należy pochwalić się sukcesami szkolnymi: od zakończenia zajęć dydaktycznych do 31 lipca br.

W razie pytań - informacji udziela biuro CUW Jodłowa w godzinach 7.00-15.00, tel. 14 666 57 65. 

Do pobrania:

  • wniosek o stypendium,
  • wykaz ocen.

/red. Anna Nowak- Dyrektor CUW Jodłowa/

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek stypendium.doc)Wniosek40 kB
Pobierz plik (wykaz ocen.doc)Wykaz ocen13 kB