W Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk  szukamy odpowiedzi na pytanie, jak pandemia wpłynęła  na Państwa życie: osobiste, zawodowe i społeczne. Dlatego ponownie zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc, o podzielenie się informacjami o tym, jak pandemia wpłynęła na Państwa życie.

Link do ankiety:

https://tiny.pl/924bh