Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA ogłasza nabór do projektu "Zorientowani na biznes" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I POWER, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy  - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Planowany termin naboru: 25 kwiecień - 13 maj 2022r.

Dla kogo?

Projekt skierowany jest do  48 osób (w tym 25 kobiet). Uczestnikami projektu będą wyłącznie osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się w województwie podkarpackim w rozum KC).

Więcej informacji o projekcie:

https://rarr.rzeszow.pl/projekty/zorientowani-na-biznes/