10 maja 2022 r. podpisana została umowa pomiędzy Wójtem Gminy Jodłowa a Kuratorem Oświaty w Rzeszowie na udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

 

Głównym celem drugiej edycji tego programu jest poprawa oferty bibliotek publicznych, zakup nowości wydawniczych, inwestycje w infrastrukturę bibliotek oraz szeroko rozumiana promocja czytelnictwa.

Gmina Jodłowa ubiegała się o maksymalne dofinansowanie dla 4 szkół podstawowych w wysokości 22 000 zł. W ramach programu nasze biblioteki szkolne do końca roku wydadzą  kwotę 27 500 zł, z tego 5 500 zł stanowić będzie 20-procentowy wkład własny organu prowadzącego.

Na promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa, zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego i bibliotek szkolnych szkoły przeznaczą odpowiednio środki:

  • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jodłowej - 15 000 zł,
  • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jodłowej -  5 000 zł,
  • Szkoła Podstawowa Nr 3 w Jodłowej -  3 750 zł,
  • Szkoła Podstawowa w Dębowej -  3 750 zł.

W pierwszej edycji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”  w 2018 r. nasze szkoły otrzymały wsparcie na kwotę 29 300 zł.

Gratulujemy i zapraszamy uczniów i rodziców do odwiedzania bibliotek szkolnych.

/red. Anna Nowak - dyrektor CUW Jodłowa/