42 lata temu, 13 grudnia 1981 r. Rada Państwa, dekretem datowanym na dzień 12 grudnia wprowadziła stan wojenny.

 

Na mocy tego dokumentu zawieszono działalność wszelkich organizacji, stowarzyszeń i związków zawodowych w tym NSZZ „Solidarność”. Został wprowadzony zakaz organizowania strajków, zwoływania zgromadzeń oraz manifestacji. Zawieszono lub ograniczono podstawowe prawa obywatelskie np. nietykalności osobistej, tajności korespondencji, wolności słowa jak i druku. Władze wprowadziły też godzinę milicyjną między godziną 22:00 a 6:00, zabroniono przemieszczania się oraz opuszczania miejsca zamieszkania bez specjalnie do tego celu przygotowanych przepustek.

Ogłoszony niezgodnie z konstytucją stan nadzwyczajny zaowocował internowaniem ponad 10 tysięcy działaczy opozycji antykomunistycznej, tysiące kolejnych było inwigilowanych i zastraszanych. Co najmniej kilkadziesiąt osób straciło życie. 

Stan wojenny został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku.