W obecnym roku szkolnym Szkoła Podstawowa Nr 1 i. ks. F. Blachnickiego w Jodłowej przystąpiła do Pilotażowego programu - Konkursu „Odblaskowa Szkoła” - I edycja - 2023 organizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie przy współpracy z Podkarpacką Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Konkurs jest koordynowany przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Celem konkursu jest podjęcie przez szkołę różnorodnych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa uczniów w ruchu drogowym, a także edukacja w zakresie właściwego postępowania w sytuacjach zagrożenia, w tym wyposażenie ich w kamizelki i inne elementy odblaskowe. Podjęte zostaną liczne działania aby uświadomić dzieci, rodziców, seniorów jak ważne jest bezpieczeństwo. Akcja konkursowa potrwa w miesiącu wrześniu i październiku.