Treść ogłoszenia oraz wymagane dokumenty znajdują się w załącznikach