Od początku listopada strażacy przeprowadzają remont boksów garażowych w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jodłowej. Zaczęto od wymiany całej instalacji elektrycznej i zbijaniu tynku przy posadzce, ponieważ ten który był zaczął się mocno sypać (jest to skutek powodzi ,która nawiedziła Jodłową w 2010 roku, wówczas woda w budynku remizy sięgała około 40 cm).

 

 

Następnie ściany i sufit zostały odmalowane i położony został na ścianach tynk mozaikowy. Pieniądze, które zostały przeznaczone na remont pochodziły z różnych źródeł oraz z wkładu własnego OSP. Całość kosztowała 26 000 zł. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam pozyskać takie fundusze.
Obecnie za środki własne mamy zakupiony materiał i przy częściowym finansowaniu Urzędu Gminy w Jodłowej planujemy wyremontować dolny i górny korytarz a także całą klatkę schodową.

Początkiem bieżącego roku wyremontowaliśmy cała salę szkoleniową (świetlicę) oraz zaplecze sanitarno-gospodarcze. Prace te wykonaliśmy w całości własnymi siłami (kto tylko miał chwilę wolnego czasu to wieczorami pracował aby w jak najlepszy sposób poprawić wygląd naszej świetlicy). Środki na ten cel mieliśmy m.in. z rozprowadzania kalendarzy strażackich oraz otrzymaliśmy wsparcie finansowe z Urzędu Gminy.

Obecnie również rozprowadzamy kalendarze strażackie na rok 2021. Jednak w związku z sytuacją epidemiologiczną zachowujemy środki ostrożności i zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym strażacy roznoszący kalendarze nie wchodzą do domów a jedynie na posesję . Ponadto strażacy noszą maseczki i rękawiczki ochronne. Datki z rozprowadzania kalendarzy  to dla nas duże wsparcie, z czego możemy doposażyć naszą jednostkę w  różnego rodzaju sprzęt potrzebny do działań ratowniczych, aby jak najlepiej służyć lokalnemu społeczeństwu  a także w niezbędne środki potrzebne do prawidłowego funkcjonowania jednostki OSP. Dziękujemy mieszkańcom Gminy Jodłowa za wspieranie ochotniczego pożarnictwa.

Ponadto  dzięki przychylności Wójta Gminy Jodłowa oraz Urzędu Gminy jesteśmy ciągle doposażani w  niezbędny sprzęt. W dobie pandemii na bieżąco jesteśmy zaopatrywani w środki ochrony osobistej: rękawiczki, maseczki oraz kombinezony ochronne. W ostatnim czasie zostały zakupione pulsoksymetry a także generator ozonu służący do dezynfekcji samochodów, sprzętu oraz pomieszczeń. Podziękowania kierujemy również do wszystkich osób i  instytucji, które pomagają nam  pozyskiwać środki na zakup potrzebnego sprzętu do działań ratowniczo- gaśniczych.

                                                                                               /red. Naczelnik OSP w Jodłowej - Jan Kapłon/

 

Galeria zdjęć...