Jodłowa jest jedną z największych wsi w Polsce. Leży w paśmie Pogórza Ciężkowickiego,nad rzeką Jodłówką,lewym dopływie Wisłoki.

Jodłowa ma powierzchnię 40,82 km2 ,należy do powiatu dębickiego w województwie podkarpackim. Jest siedzibą gminy Jodłowa, do której oprócz Jodłowej należą: Dębowa, Dęborzyn, Dzwonowa i Zagórze. Sama wieś jest podzielona na trzy sołectwa: Jodłową Dolną, Jodłową Górną i Jodłową Wisową. Część wsi leży w Parku Krajobrazowym Pasma Brzanki, pozostała na Obszarze Chronionym Pogórza Ciężkowickiego. Na terenie gminy Jodłowa znajduje się kilka cmentarzy: choleryczny, żydowski, wojenne i parafialny.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z HISTORII JODŁOWEJ:

- początki - czasy prehistoryczne (świadczą o tym liczne wykopaliska,znaleziska i grodziska;

- rok  1025 i 1105 - pierwsze wzmianki pisane o Jodłowej;

- 1359r. - Król Kazimierz Wielki eryguje  Jodłową Górną i Jodłową Dolną na prawie magdeburskim;

- parafia należy do diecezji krakowskiej, opiekują się nią OO.Benedyktyni z Tyńca;

- XVII w. - najazdy szwedzkie, siedmiogrodzkie i Rakoczego niszczą Jodłową  i całe okolice. Kościół parafialny zostaje spalony;

- 7.XI.1683r. - Biskup Krakowski Mikołaj Oborski konsekruje Kościół pod wezwaniem Św. Stanisława BiM;

- 1852r. -  utworzenie pierwszej szkoły w Jodłowej;

- 1.IV.1881r. - urodził się Stanisław Zbyszko Cyganiewicz, trzykrotny mistrz świata w zapasach;

- 1900r. - do Jodłowej przybywa kopia praskiego Dzieciątka Jezus;

- 1909r. - utworzenie Szkoły w Jodłowej Górnej;

- 3.V.1914r. - poświęcenie pomnika Grunwaldzkiego i Konstytucji 3-go Maja;

- 9.III.1920r. - Jerzy Agatstein (poeta Mieczysław Jastrun) przyjmuje chrzest w jodłowskim kościele;

- 1933r. - Jodłowa traci prawa miejskie;

- 1937r. - utworzenie Szkoły w Jodłowej Wisowej;

- 1942r. - spalenie synagogi i rozstrzelanie 160 jodłowskich Żydów;

- 1945r. - utworzenie Liceum Ogólnokształcącego w Jodłowej;

- 1961r. - początki elektryfikacji wsi;

- 4.V.1969r. - nadanie herbu Jodłowej opracowanego przez prof. Mariana Gumowskiego z Torunia;

- 1981r. - poświęcenie pomnika Solidarności;

- 13.VII.2008r. -  konsekracja nowej świątyni ku czci Dzieciątka Jezus;

- 25.XII.2008r. - nadanie świątyni tytułu Sanktuarium Dzieciątka Jezus;

- 2009r. - przebudowa rynku w Jodłowej w 650 rocznicę powstania miejscowości.

 Brak większych zakładów przemysłowych i czyste powietrze stwarzają warunki do rekreacji i wypoczynku. W sąsiedztwie gminy przebiega droga krajowa nr 4 relacji Kraków - Rzeszów. Gmina Jodłowa jest typową gminą rolniczą, z występującym rozdrobnieniem agrarnym. Działalność gospodarczą prowadzi ok. 170 podmiotów gospodarczych, z dominacją jednoosobowych firm. Na terenie gminy nie działają żadne przedsiębiorstwa państwowe, ani zagraniczne.