1 września 1939 roku o świcie wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając tym samym pierwszą kampanię II wojny światowej. Wojska niemieckie swoje działania zbrojne rozpoczęły o godzinie 4.35 od zbombardowania Wielunia.

Atak ten nastąpił kilka minut przed salwami pancernika „Schleswig-Holstein” oddanymi w kierunku Westerplatte. Osamotnione w walce Wojsko Polskie nie mogło skutecznie przeciwstawić się agresji Niemiec a następnie sowieckiej inwazji przeprowadzonej 17 września. II wojna światowa była największą i najkrwawszą wojną w historii ludzkości, w której Polska poniosła największe straty i szkody demograficzne spośród wszystkich państw walczących i okupowanych.